معرفی دپارتمان هنر


ما برای طول سال تحصیلی دانش آموزان ، مبنای اصلی را روی خلاقیت و شکوفایی ذهنی خودشان قرار می دهیم تا با کمترین متریال ، وسایل دورریختنی، چوبی و رنگ های انگشتی و گواش فضاسازی حجمی با مقوا در کلاس های دوم و سوم انجام می پذیرد. در کلاس اول فضا سازی دوبعدی و نقاشی و رنگ شناسی با تمامی متریال های موجود و دوریختنی در قالب چندین پروژه اجرا می گردد. از هر پایه تعدادی پروژه ی انجام شده در قالب نمایشگاه دست سازه ها  خواهیم داشت که بسته به پایه و سطح بچه ها متفاوت می باشند. همچنین برای پایان سال تحصیلی یک کار گروهی پایانی به صورت کلاسی خواهیم داشت تا دانش آموزان بیشتر با فعالیت های گروهی و مسئولیت پذیری آشنایی بیشتری پیدا کنند.

دپارتمان هنر

مراحل انجام فعالیت‌های دپارتمان هنر

  • طرح مسئله: ایده کلی در ذهن تشکیل می‌شود
  • تفکر: روش اجرا, ابعاد, موضوع دقیق تا … اندیشیده می‌شود
  • کاربرد: آماده‌سازی زمینه کار, رنگ‌ها, ابزار و چارچوب ها
  • استدلال: توانایی توضیح دلایل انتخاب‌ها و نحوه اجرای آن‌ها

گالری عکس از فعالیت ها