معرفی دپارتمان مشاوره


در دپارتمان مشاوره ی سلام پیروز چه می گذرد ؟بر این باور هستیم که تمام پدر و مادر های محترم تلاش خود را برای سلامت روان کودکان عزیز میگذارند تا بتوانند نسل شاد و اثر گذاری را درجامعه خود داشته باشند در همین راستا دپارتمان مشاوره مدرسه نیز میکوشد تا به کمک والدین دست در دست هم دهند و برخی از موضوعات و مشکلات خانواده و کودکان را همدلانه برطرف کرده و بکوشند تا با آموزش، شناخت رفتارها و آگاهی ها را ارتقا دهند .اگر احساس تنهایی میکنیم میتوانیم یاد بگیریم که آن را تغییر دهیم معمولا اطرافیان به ما می گویند کافیه در اجتماع با افراد جدید آشنا شویم ،در عین حال احساس تنهایی همیشه به این معنی نیست که افراد زیادی در اطراف ما باشند تحقیقات نشان داده که تعداد روابط ما مهم نیست بلکه کیفیت روابط اهمیت دارد پس ممکنه اطراف ما افراد زیادی باشند اما از درون احساس پوچی کنیم حال به چه صورت میتوانیم با افرادی که در حال حاضر در زندگی ما هستند ارتباط عمیقی تری داشته باشیم : ابتدا باید خود واقعی مان باشیم و به چیزی تظاهر نکنیم، بنابر این دیگران هم مجاب می شوند که همین کار را انجام دهند. مرحله ی دوم اکتفا به صحبت کوتاه و تلگرافی نکنیم و از صحبت کردن در مورد موضوعات پیچیده تر نترسیم این باعث میشود با مطالعه و تجربه اطلاعات خود را گسترش دهیم  و در قسمت سوم با دیگران تجربه و خاطره های جدید که در راستای ارزش های زندگی مان و اخلاقیات میباشند بسازیم . ارتباط داشتن همیشه به صحبت کردن محدود نمیشود وقتی احساس کنیم که با افراد زندگی خود ارتباط عمیقی داریم حس تنهایی و پوچی کم کم شروع به محو شدن میکند. لذا تمام این موارد را بهتر است از کودکی به فرزندان خود آموزش دهیم و در اینجاست که فرزند پروی و آموزش آن و مهارت های زندگی اهمیت خود را نشان می دهد . فرزند پروری حوزه ی نسبتا جدیدی است که از دهه ی 1970به بعد موضوع پژوهش ها قرار گرفته است و از آن زمان به بعد رویکردهای بسیاری برای پیشگیری و حل مشکلات تعامل والد – کودک و خانواده با تمرکز بر درمان و پیشگیری مطرح شده است . فرزند پروری به معنای اتخاذ مجموعه ای از تصمیم ها جهت جامعه پذیری کودکان و فرایند بهره گیری از دانش و مهارت های مناسب برای برنامه ریزی ،پرورش و مراقبت از فرزند است و هر خانواده شیوه های خاصی را با توجه به عوامل فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی خود به کار میگیرد .

دپارتمان مشاوره

برنامه های دپارتمان مشاوره

  • در دپارتمان مشاوره مدرسه سعی داریم تا ابتدا در حین مشاهده ی عمیق رفتار ها و روابط دانش آموزان در جهت بهبود شرایط سبک زندگی و سبک فرزند پروری آنها ، با برنامه ریزی های متفاوت مانند برگزاری کلاس های مهارت زندگی ) خود آگاهی ، جرات ورزی ، حل مساله ، تنظیم ومدیریت خشم و استرس ، …..( برای کودکان و هم زمان برگزاری کارگاه های آموزش فرزند پروری و ارتباط موثر برای والدین و مشاوره های فردی تلاش کنیم ارتباط امنی را با کودکان و خانواده های آنها برقرار کینم و محیطی امن و شاد برای پرورش و آموزش آنها آماده کنیم تا بلکه در مسیر مسئولیت اجتماعی خود و ارزشهای اخلاقی جامعه قدمی موثر بر جای نهیم

کادر دپارتمان مشاوره

گل اسمه باروتی